نمایش 1–12 از 54 نتیجه

بوشن ساکت فولادی کلاس 3000

فول كوپلينگ

اتصالات both well fittings - KEON SAE

A105

رنگ تیره

تامین و تعمیر قطعات- حمل

جوشی

کربن استیل

جوشی

بدون درز

3000

بوشن فولادی فورج دنده کلاس 3000

فول کوپلینگ full coupling

bothwell fittings - KEON SAE

A105

1/8-2 ساکت

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل

فشار قوی

کربن استیل

رزوه ای

ASME

بوشینگ فورج دنده کلاس 3000

روپیچ توپیچ

bothwell fittings - KEON SAE

A105

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل

فشار قوی

کربن استیل

رزوه ای

3000

بوشینگ فورج دنده کلاس 6000

روپیچ توپیچ

bothwell fittings - KEON SAE

A105

1/8-2 ساکت

فشار قوی

کربن استیل

رزوه ای

تبدیل جوشی هم مرکز رده 40 REDUCER CON BW A234 WPB SCH 40

اتصالات مانیسمان-كانسنتريك رديوسر فولادی

Benkan بنكن - اتصالات بنکن رده 40

هم مرکز

A234

رنگ تیره

تامین و تعمیر قطعات- حمل

جوشی

کربن استیل

جوشی

بدون درز

ASME

40

کاهنده

تبدیل جوشی هم مرکز رده 80 REDUCER CON BW A234 WPB SCH 80

اتصالات فولادی-کانسنتریک ردیوسر بات ولد

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 80

هم مرکز

A234

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول

جوشی

کربن استیل

جوشی

بدون درز

SCH 80

80

تبدیل جوشی هم مرکز رده REDUCER CON BW A234 WPB SCH STD

اتصالات جوشی-كانسنتريك رديوسر فولادی

بنكن - اتصالات بنکن رده STD

هم مرکز

A234

رنگ تیره

تامین و تعمیر قطعات- حمل

جوشی

کربن استیل

جوشی

بدون درز

ASME

40

تبدیل فورج دنده کلاس 3000

REDUCER FORGED

bothwell fittings - KEON SAE

A105

1/4-4 رزوه ای

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل

فشار قوی

کربن استیل

رزوه ای

3000

تبدیل فورج دنده کلاس 6000

ردیوسر ترد

bothwell fittings - KEON SAE

A105

1/4-4 رزوه ای

رنگ تیره

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل

فشار قوی

کربن استیل

رزوه ای

6000

تبدیل فولادی فورج ساکت کلاس 3000

Reducer forged fitting

اتصالات both well fittings - KEON SAE

A105

جوشی

1/8-4 ساکت

رنگ تیره

تامین و تعمیر قطعات- حمل

فشار قوی

کربن استیل

جوشی

بدون درز

ASME

3000

تبدیل فولادی فورج ساکت کلاس 6000

Reducer forged fitting

اتصالات both well fittings - KEON SAE

A105

رنگ تیره

تامین و تعمیر قطعات- حمل

جوشی

کربن استیل

جوشی

بدون درز

6000

تبدیل کج غیر هم مرکز رده 40 REDUCER ECCENTRIC A234 SCH 40

اتصالات مانیسمان-تبدیل غیر هم مرکز فولادی

بنکن - اتصالات بنکن رده 40

غیر هم مرکز

A234

رنگ تیره

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل

جوشی

کربن استیل

جوشی

بدون درز

40