چراغ های فلت

چراغ های فلت چراغ های روکار یا Flat بر روی سطح دیواره استخر ها و جکوزی ها پیچ می شود. جنس