نمایش یک نتیجه

سیلیس شنی

سیلیس شنی

فیلترها کلیه های استخر شنا می باشند. فیلتراسیون درست و دقیق اولین قدم برای کاهش مصرف مواد شیمیایی است. در گذشته سیلیس شنی در فیلتر شنی ها استفاده می شدو همچنین برای فیلترهای تصفیه گالوانیزه مورد استفاده قرار میگیرد اما در سال های اخیر ، سیلیس شیشه ای محبوبیت بیشتری پیدا کرده و به عنوان جایگزین برتر مورد استفاده قرار می گیرد.