نمایش دادن همه 11 نتیجه

سوپاپ اطمینان برنزی ساده سام تا حرارت 180 درجه

شیر اطمینان برنجی سام

شیرآلات صنعتی سام

ساده- اهرم دار

رزوه ای

180 درجه

روغن

طلایی

شیر خودکار برنجی کیتز kitz چك ولو CHECK VALVE

سوينگ چك ولو SWING - شیر یکطرفه

KITZ - CIM - DN - KIZIRAN-كيتز ژاپن - سيم ايتاليا - دي ان - چين - کیز ایران - امین

دریچه ای

DIN(آلمان)

125

16

فشار متوسط

رزوه ای

16

برنج

شیر فلکه کشویی کیتز kitz برنجی GATE VALVE

GATE VALVE

كيتز ژاپن - سيم ايتاليا - دي ان - چين - کیز ایران - امین

فلکه دستی

فشار متوسط

رزوه ای

16

آب- روغن- مواد شیمیایی- مواد نفتی

برنج

طلایی

شیر گازی برنجی کیتز kitz بال ولو BALL VALVE

شير توپي

Kitz

16

دستی

فشار متوسط

رزوه ای

گاز- مایع

برنج

طلایی

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول

شیر یکطرفه برنجی فنری PN16 کیز ایران

شیر خودکار فنری

کیز ایران - شیرآلات برنجی کیز ایران

125

فلکه دستی

فشار متوسط

رزوه ای

برنج

صافی برنجی کیتز kitz استرينر STRAINER

استرينر Y TIPE

كيتز ژاپن - سيم ايتاليا - دي ان - چين - کیز ایران - امین

نوع Y

16

فشار متوسط

رزوه ای

برنج- برنز

استنلس استیل

مایع- هوا- نفت- آب

قابل تعویض بودن توری

طلایی

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول

1 روز