نمایش دادن همه 6 نتیجه

تله بخار ترمودینامیک دنده steam trap thermodynamic

ترمو دینامیک. steam trap thermodynamic

ترمودینامیکی

پیچی

همه جهات

کربن استیل

فشار متوسط

سیاه

تامین و تعمیر قطعات- حمل

تله بخار ترموستاتیک

تراپ

ترموستاتیکی

پیچی- ساکت جوشی

همه جهات

کربن استیل

فشار متوسط

سیاه

حمل- تامین و تعمیر قطعات

شیراطمینان برنجی دنده pn16

سیفتی ولو

ساده

رزوه ای

آب

طلایی

حمل- تامین و تعمیر قطعات

شیراطمینان فولادی فلنجدار کلای 150

سیفتی ولو

ساده

فلنج

آب- روغن

نقره ای

تامین و تعمیر قطعات- حمل