نمایش 1–12 از 21 نتیجه

فلنج اسليپون استنلس استيل ٣٠٤L SLIPON FLANGE كلاس ١٥٠

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

150

1/2 - 24

سطح برجسته

استنلس استیل

گسکت و پیچ

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- حمل

فلنج اسليپون استنلس استيل A182 ٣٠٤L SLIPON FLANGE كلاس ٦٠٠

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

600

1/2 - 24

سطح برجسته

استنلس استیل

گسکت و پیچ

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل

فلنج اسلیپون فولادی کلاس 150

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی

150

1/2 - 24

سطح برجسته

فولادی

گسکت و پیچ

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

طلایی

فلنج ساكت ولد استنلس استيل A182 F304L socket weld flange كلاس ٩٠٠

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

900

1/2 - 3

سطح برجسته

استنلس استیل

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- حمل

فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 150

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

150

1/2 - 3

سطح برجسته

فولادی- کربن استیل

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول

فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 1500

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

1500

1/2 - 3

سطح برجسته- صفحه اتصال رینگی

فولادی- کربن استیل

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل

فلنج عینکی فولادی کلاس 150#

FAD - MELESI - ساخت ایران

150

1/2 - 24 RF

سطح برجسته

فولاد- کربن استیل

مشکی

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل

فلنج كور استنلس استيل ٣٠٤L A182 BLIND FLANGE كلاس ١٥٠

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

150

1/2 - 24

سطح برجسته

استنلس استیل

گسکت و پیچ

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- حمل

فلنج كور استنلس استيل ٣٠٤L A182 BLIND FLANGE كلاس ١٥٠٠

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

1500

1/2 - 24

صفحه اتصال رینگی

استنلس استیل

گسکت و پیچ

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- حمل

فلنج كور فولادی کلاس 150 A105

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی

150

سطح برجسته

فولاد

گسکت و پیچ

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

طلایی

فلنج كور فولادی کلاس 1500 A105

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

1500

1/2 - 24

صفحه اتصال رینگی

فولاد- کربن استیل

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- حمل

فلنج كور فولادی کلاس 900 A105

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

900

سطح برجسته

فولاد- کربن استیل

گسکت و پیچ

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- حمل