نمایش دادن همه 11 نتیجه

فلنج اسلیپون فولادی کلاس 150

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی

150

1/2 - 24

سطح برجسته

فولادی

گسکت و پیچ

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

طلایی

فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 150

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

150

1/2 - 3

سطح برجسته

فولادی- کربن استیل

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول

فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 1500

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

1500

1/2 - 3

سطح برجسته- صفحه اتصال رینگی

فولادی- کربن استیل

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل

فلنج عینکی فولادی کلاس 150#

FAD - MELESI - ساخت ایران

150

1/2 - 24 RF

سطح برجسته

فولاد- کربن استیل

مشکی

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل

فلنج كور فولادی کلاس 150 A105

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی

150

سطح برجسته

فولاد

گسکت و پیچ

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

طلایی

فلنج كور فولادی کلاس 1500 A105

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

1500

1/2 - 24

صفحه اتصال رینگی

فولاد- کربن استیل

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- حمل

فلنج كور فولادی کلاس 900 A105

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

900

سطح برجسته

فولاد- کربن استیل

گسکت و پیچ

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- حمل

فلنج گلودار پی ان 10 2632 flange wn pn10 DIN

1/2 - 24

سطح برجسته

فولاد

گسکت و پیچ

حلزونی

از یك طرف رزوه شده- سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل

فلنج گلودار فولادی کلاس 150

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی

150

1/2 - 24

سطح برجسته

کربن استیل

گسکت و پیچ

سرتاسر رزوه شده

طلایی

تحویل سریع

فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 RTJ

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

1500- 5000

صفحه اتصال رینگی

فولاد

گسکت و پیچ

هم مرکز

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول

فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی

150

1/2 - 24

سطح ساده

فولادی- کربن استیل

صورت فلنج

سرتاسر رزوه شده

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول