نمایش دادن همه 8 نتیجه

تیوب استنلس استیل بدون درز 304 tube

تیوب استنلس استیل بدون درز

سندویک-نیپون

تیوب بدون درز 304

استنلس استیل

بدون درز

نقره ای

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول

تیوب استنلس استیل بدون درز 316 TUBE

تیوب استنلس استیل 316

سندویک-نیپون

تیوب بدون درز

استنلس استیل

بدون درز

بست

1

نقره ای

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول

لوله استنلس استیل بدون درز 304 رده 10 PIPE A312 GR.304 SMLS SCH 10S

لوله مانیسمان استینلس استیل

تایوان

مانیسمان SMLS

استنلس استیل

رنگ نقرهای مات

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

بدون درز

جوشی

1

ASTM A312 TYPE 304 / 304L

١/٢-٣/٤-"١-"١/٤ ١-"١/٢ ١ - "٢ - ١/٢ ٢- "3 - "4 - "5 - "6 - "8 - "10

استاندارد

نقره ای

نقره ای

حمل

لوله استنلس استیل بدون درز 304 رده 40 PIPE A312 GR.304 SMLS SCH 40S

لوله استینلس استیل مانیسمان

تایوان

مانیسمان-بدون درز

استنلس استیل

رنگ نقرهای مات

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

بدون درز

جوشی

1

ASTM A312 TYPE 304 / 304L

"1/2-"3/4-"1-"1/4 1-"1/2 1-"2-"1/2 2-"3-"4-"5-"6-"8-"10-"12-"14

١/٢-٣/٤-"١-"١/٤ ١-"١/٢ ١ - "٢ - ١/٢ ٢- "3 - "4 - "5 - "6 - "8 - "10

استاندارد

نقره ای

حمل

لوله استنلس استیل بدون درز رده 10 PIPE A312 GR.316 SMLS SCH 10S

لوله استینلس استیل درز جوش مستقیم

تایوان

بدون درز SMLS

استنلس استیل

رنگ نقرهای مات

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

بدون درز

جوشی

1

ASTM A312 TYPE 316 / 316L

١/٢-٣/٤-"١-"١/٤ ١-"١/٢ ١ - "٢ - ١/٢ ٢- "3 - "4 - "5 - "6 - "8 - "10

استاندارد

نقره ای

نقره ای

لوله استنلس استیل درزدار رده 10 PIPE A312 GR.316 ERW SCH 10S

لوله استينلس استيل با در جوش مخفي

تایوان

درزدار ERW

استنلس استیل

رنگ نقرهای مات

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

درز دار

جوشی

1

ASTM A312 TYPE 316 / 316L

١/٢-٣/٤-"١-"١/٤ ١-"١/٢ ١ - "٢ - ١/٢ ٢- "3 - "4 - "5 - "6 - "8 - "10

استاندارد

نقره ای

نقره ای

لوله استنلس استیل درزدار رده 40 PIPE A312 GR.316 ERW SCH 40S

لوله استینلس استیل درز جوش مستقیم

تایوان

درزدار ERW

استنلس استیل

رنگ نقرهای مات

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

درز دار

جوشی

1

ASTM A312 TYPE 316 / 316L

١/٢-٣/٤-"١-"١/٤ ١-"١/٢ ١ - "٢ - ١/٢ ٢- "3 - "4 - "5 - "6 - "8 - "10

استاندارد

نقره ای

لوله مانیسمان استینلس استیل رده 40 PIPE A312 GR.310 SMLS SCH 40S

لوله بدون درز PIPE A312 GR.310

استنلس اتستیل آلیاژی حرارتی نسوز

استنلس استیل

حرارتی دمای بالا

بدون درز

جوشی