مبدل حرارتی مسی

مبدل حرارتی مسی ، یکی از تجهیزات بسیار مهم موتورخانه برای گرمایش استخر می باشد. این نوع تجهیزات میتوانند با